Studium

...prezentuje wybrane opracowania kompleksowe, w których połączono różne formy projektów graficznych i usług w ramach jednego zlecenia, projekty wieloczęściowe albo opracowania koncepcyjne.