Oferta Branding

W ramach opracowań graficznych, związanych z budowaniem świadomości marki
lub kreowaniem wizerunku firmy, Studio oferuje takie usługi, jak:
  • podstawowa i rozszerzona księga znaku
  • logo, znak towarowy, znak graficzny
  • projekt graficzny wizytówki, listownika, koperty itp.
  • szablony graficzne prezentacji, dokumentów ofertowych itp.

Przykłady naszych projektów z zakresu brandingu: